Jie tarnavo radijo mėgėjams

VOLNA-K

Civiliniam laivynui įvairių moduliacijų rūšies radijo signalams priimti sukurtas imtuvas nepateisino savo paskirties, todėl buvo atiduotas radijo mėgėjams. Prie jo primontavus papildomą priedą siųstuvui, gavosi paprasta mėgėjiška radijo stotis. Be visų savo vidutinių parametrų vienas buvo tikrai įspūdingas – imtuvas svėrė 40 kg. Ir kaip čia neprisiminsi kolegos, kuris, tik gavęs mėgėjišką šaukinį, parvežtą aparatą nešė gana toli. Koks didelis noras buvo įsijungti ir klausyti…

PTS-47

1947 m. konstrukcijos transliacinis imtuvas ilgus metus stovėjo ryšių skyriuje, perdavinėjo respublikinę radijo programą į atokiuose kaimuose esančius radijo taškus. Tuo metu radijo mėgėjai dar naudojo amplitudinę moduliaciją mėgėjiškam radijo ryšiui, todėl su nedideliais pakeitimais jis buvo naudojamas seno radijo mėgėjo.

RSB-F

Nors ir sukurta aviacijai, ši tolimojo nuotolio bombonešio radijo stotis buvo labai universali. „Špionomanijos“ laikais sukurtas 2 radijo lempų, ričių ir varžtų rinkinys sumontuotas kompaktiškai, pagal visus aviacijai būdingus reikalavimus. Siųstuvas vartojo nemažą galingumą, 80 vatų galiai pasiekti lempai GKE reikėjo 1,5 kV įtampos. Vis tik įspėjimai „neplepėti, priešas klausosi“ buvo ne dėl elektros ekonomijos…

NEDRA-1

Tai pirmoji TSRS civiliniams ryšiams sukurta nešiojama radijo stotis. Imtuvas ir siųstuvas sumontuoti plastmasiniame korpuse, stotyje panaudotos miniatiūrinės radijo lempos. Didesnę aparato dalį užima stoties maitinimo baterijos. Tik panešiojęs šią dėžutę supranti, ką techniškai reiškia šiuolaikiniai mobilieji.

US-4

Prieš karą sukonstruotas, o 1943 m. liepos mėn. surinktas, aviacijos naikintuvuose naudotas radijo imtuvas buvo populiarus radijo mėgėjų tarpe. Gerai parinktas tarpinis dažnumas ir 8 radijo lempos užtikrino gerą priėmimą esant trikdžiams ir silpnam signalo lygiui. Su minimaliais perdirbimais jis gerai priiminėjo telegrafo ir vienpusės moduliacijos signalą. Vienas iš radijo mėgėjų jį pritaikė naudoti iš kintamos srovės tinklo, ir jis labai gerai dirba iki šiol,šiuo aparatu naudojosi buvęs rokiškėnas Federavičius, UP2AB.

Priedėlis prie magnetofono

Ne taip jau paprasta buvo gauti radijomėgėjišką šaukini, reikėjo praeiti ilgai trunkančius valdžios patikrinimo filtrus, žinoti telegrafo kodą, radijo ryšio reikalavimus, todėl dažnas jaunuolis eidavo lengviausiu keliu -montuodavo nelegalius siųstuvus. Kolega Algis dar rado dviejų radijo lempų 6P3S siųstuvą, kuriuo savo apylinkėje transliuodavo piratinę programą. Moduliatoriaus vietoje pajungdavo magnetofoną AIDAS-9. Dar reikėdavo keliolika metrų laido antenai, suderinti siųstuvą vidutinių bangų diapazonui, ir kelių kilometrų atstumu skambėdavo is magnetofono bitlų muzika arba „fantomų“ balsai. Tai tęsdavosi, kol ryšių tarnyba atlikdavo savo darbą ir eteris vel būdavo švarus. Ši konstrukcija išliko, nes apie ruošiamą akciją pranešė pareigūnas.

Vienos radijo lempos imtuvas

Nepelnytai užmirštos radijo lempos dabar dažniausiai naudojamos aukščiausios klasės Hi-Fi aparatūroje ir jų galimybes patvirtina radijo imtuvas su lempa CO-244. Prieš daugelį metu jį sukonstravo 40 metų mėgėjišką patirtį turintis LY2DM, savo mėgėjišką eterio stebėjimą pradėjęs šiuo imtuvu. Tereikia prijungti anteną, ausines ir gali klausytis radijo stočių trumpų bangų ruože. Mėgėjiškuose diapazonuose jis gerai priiminėja telegrafo ir vienpusės moduliacijos signalus. Jo jautrumo pilnai pakanka radijo mėgėjų trafikui išklausyti.

Radio-76

Radijo mėgėjiškame žurnale RADIO 1976 metais aprašyta konstrukcija radijo mėgėjų tarpe populiari ir šiandien. Universali plokštė nesunkiai leidžia radijo imtuvą paversti siųstuvu. Šis detalių rinkinys buvo masiškai išleistas 1980 metais Elektronika pavadinimu ir surinktas mėgėjiškam 160 m diapazonui. Prie šios dėžutės reikėjo pridėti 2 lempų galios stiprintuvą – ir radijo stotis surinkta.

US-P

Šį aviacinį radijo imtuvą US-P į Raudondvarį parsivežė demobilizuojantis iš karinės tarnybos radijo mėgėjas ir iki šiol juo buvo klausomasi ne tik mėgėjiškų radijo stočių.

Ilgą laiką tai buvo garsios kolektyvinės radijo stoties UP2BAY bazinis aparatas. Jį 1982 metais sumontavo Aleksandras LY3BD. Tai didelio jautrumo visų diapazonų transiveris su elektromechaniniu filtru. Jo imtuvas turi neblogą tiems laikams dinaminį diapazoną.

Lietuvoje gamintas N.Drozdovo konstrukcijos transiveris.

7 dešimtmetyje populiarus UW3DI konstrukcijos lempinis transiveris buvo gaminamas ir pas mus. Šį 14 radijo lempų aparatą pagal originalią schemą surinko LY2AS Rimantas. Labai gerai suderintas transiveris ilgus metus buvo pagrindinis LY2BAG Ričardo aparatas, po to LY3OE Alvydas ne vienam jaunam radijo mėgėjui ši aparatą buvo patikėjęs. Paskutinį kartą su juo dirbo LY2NQ Vitas. Pakeitus radijo lempas jis ir šiandien yra gerai dirbantis radijo aparatas.

UV3DI

Aviacinės radijo stoties RSIU-3M siųstuvas R-800A buvo populiarus, nes gerai tiko ne tik radijo mėgėjiškam 2 m diapazonui. Šį aparatą išsaugojo kolega Gediminas.

Aštuntame dešimtmetyje populiariausias 2 metrų diapazono aparatas buvo Žutiajevo konstrukcijos konverteris. Lengvai pakartojama konstrukcija, prijungta prie transiverio, padėjo padaryti pirmuosius ryšius UTB diapazone.

Mėgėjiškų radijo imtuvų sąrašą papildė rusų gamybos kariškas radijo imtuvas P-311,taip mėgiamas radijo mėgėjų dėl savo patikimumo ir gebėjomo priimti telegrafo ir SSB signalus.Imtuvas rastas Rokiškyje.