Senos QSL kortelės

Išsaugojo Alfonsas LY2DM

Išsaugojo Jonas Gorodeckis

Paklajojusios Europoje po daugelio metų į tėviškę šios QSL kortelės sugrįžo Anthony Quest G4UZN dėka.Esame jam dėkingi.